АСБ: Да се обединим и да проведем безусловна декомунизация, дерусификация и лустрация

Разни новини

В своя позиция, изразена в социалната мрежа Facebook, от Атлантическия съвет на България призовават към обединение на евроатлантическата общност в България.

Ето и позицията на неправителствената Призив на Атлантическия съвет на България

С нарастваща тревога констатираме, че избраният евроатлантически път на България продължава да бъде застрашен. Управляващите партии и парламентарната опозиция, както и редица извънпарламентарни партии и неправителствени организации, все повече проблематизират българското членство в ЕС и НАТО. Политиката на „снишаване“ и арогантното лобиране за интересите на Руската федерация нямат място в европейска България.

Наш морален и патриотичен граждански дълг е да защитим европейската и атлантическата принадлежност на България и да си върнем националното и европейското достойнство. Демократичните партии от дясно-центристкото политическо пространство и евроатлантическите организации днес са призвани заедно да прекратят опитите на ретроградните комунистически и проруски сили да променят евроатлантическия курс на България и да тласнат страната ни отново в геополитическата орбита на Москва.

Условие за успешното противопоставяне на антиевропейската и антинатовската политика е евроатлантическата общност да бъде обединена в национална надпартийна платформа за провеждане на обща политика и активни действия.

Основната цел на този алианс трябва да бъде постигането на национално разбирателство, единодействие и обединение на демократичните партии, сдружения и граждани от евроатлантическата общност, в името на европейското и атлантическо бъдеще на България. Основните ИДЕИ И ПРИНЦИПИ, върху които трябва да се изгради обединението, и които следва категорично и безусловно да бъдат приети от всички са:

1. Укрепване и отстояване на мястото и ролята на България в ЕС и НАТО.

2. Пресичане на въздействието на Руската федерация и на държави извън евроатлантическото пространство върху българската политика.

3. Провеждане на безусловна декомунизация и дерусификация на страната, включително чрез лустрация.

4. Отказ от сътрудничество с партии и обществени организации, произлезли и свързани с бившата комунистическа партия или зависими и обслужващи чужди на България политически интереси.

Обединение, изградено върху основата на тези принципи и цели, с ясна визия за бъдещето, със стройна организация, с взаимно доверие и национално-отговорно лидерство има всички предпоставки да стане незаобиколим фактор в българския обществено-политически живот. Призоваваме онези политически партии и граждански сдружения, които със своите досегашни публични позиции и действия са доказвали съпричастността си към основополагащите идеи и принципи, да се включат в обединителния процес.

Тази трудна, но достойна задача стои пред всички нас и трябва да приемем предизвикателството, пред което сме изправени, защото съдбата на България се решава сега.

Управителен съвет на Атлантическия съвет на България