Ананиев: Няма наложени ограничения за лъчелечение на онкоболните

Разни новини

Здравният министър коментира, че Министерството на здравеопазването, съгласно препоръките на Върховната административна прокуратура, е предприело всички необходими действия за изменение на вътрешните актове на ИАМО и привеждането им в съответствие със законовите разпоредби. За целта са внесени изменения и допълнения в Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“, издадена от министъра на здравеопазването. Проектът на наредбата е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Събраха пари за връщането на тежко болна българка от Бразилия

Семейството на тежко болната Теодора, която се намира в бразилска болница, е събрало достатъчно пари, за да я върне у нас. Близките са…