Агенцията по кадастър с нов офис в Пловдив

Разни новини

Агенцията по геодезия, картография и кадастър с нов офис в Пловдив

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) вече има нов офис в Пловдив. Целта е чрез него да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса и да се повиши ефективността на обслужването им по места. „Средно на ден през пловдивския офис на Агенцията се подават по около 200 заявления от граждани. По-голямата част от тях са за издаване на кадастрални скици. Пловдивска област е не само втората по големина в страната, но е и с изключителен инвестиционен интерес”, каза по време на откриването на новия офис заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.

Новият офис разполага с 10 гишета. До края на годината офиси на АГКК ще бъдат открити в Ямбол, Кърджали, Видин, Перник, Хасково.

В бъдеще предстои надграждане и разширяване на информационната система, за която АГКК отговаря, не само с кадастрална информация, но и със специализирана. „Кадастралната карта на страната в електронен вид обхваща около 25% от урбанизираните територии, в това число всички големи градове. В област Пловдив кадастралната карта покрива близо 34%. Към момента се създават кадастрални карти и регистри на урбанизирани територии на още 20 населени места в областта за 2281 хектара”, каза инж. Йовев.