АЕЦ Козлодуй е включен в енергийната мрежа на България

Разни новини

Към март 2018 г. в АЕЦ „Козлодуй“ работят само 5-ти и 6-ти реактори с общ капацитет малко над 2000 MW[2]. Те са изградени съответно през 1987 и 1991 г. и са от типа ВВЕР-1000.Централата е собственост на Българския енергиен холдинг.История