96 години от първата българска служба по поддържане на р. Дунав

Разни новини

В закона се уреждат задълженията по поддържане плавателността на Дунава в границите на България, както и изучаване леглото на реката и бреговете. Това са изцяло нови дейности за България към онзи момент и първоначално те се изпълняват от Инспекцията на дунавския сектор към Министерство на железниците, пощите и телеграфите със седалище град Русе. 

Роден е Виктор Юго

Виктор-Мари Юго е френски поет, писател, драматург, романист, художник и общественик. Майката на Юго умира на 27 юни 1821 г. През млад…

Историческо развитие на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ /от 1922 г. до днес/1922 г.: На 27 декември 1922 г. е приет Закон „За службата по поддържане и подобрение плавателността по Дунава“ в изпълнение на чл. 225 от Ньойския мирен договор (1919 г.). – Източник: Стенографски дневник, 19 ОНС, 27.12.1922, стр. 4