8% от собствениците на жилища в Гърция имат имот над 100 хил. евро

Разни новини

Общо 74 % от собствениците на недвижими имоти в Гърция имат имущество, чиято облагаема стойност не надвишава 100 хил. евро
Source:investor.bg/news-8% от собствениците на жилища в Гърция имат имот над 100 хил. евро