592 млн. евро струва изваждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ “Козлодуй”

Разни новини

От там твърдят, че тезата, че „получените разрешения и т.н. за изграждане на 7 блок на площадката Козлодуй са съобразени с друг вид ядрени съоръжения, а именно тези на фирма „Уестингхаус“ е доказуема неистина. Проведените именно от „Риск Инженеринг“ АД проучвания на площадката в Козлодуй, доказаха по категоричен начин, че тази площадката може да приеме ядрено съоръжение и от тип ВВЕР- АЕС2006 и АЕС92 – а именно оборудването от прекратения проект”.

“Нито от фактическа, нито от правна страна разрешението за избор на площадка не е обвързано с конкретна компания или оборудване на конкретен производител, което въвежда в заблуждение обществото и използва некомпетентно имената на авторитетни производители. Подобно манипулативно тълкуване на фактите е заблуждаващо и некоректно. Обективната действителност изисква да напомним, че и към настоящия момент Решение на Народното събрание (Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012 г.) е в сила. В т. 3 на същото Решение, законодателният орган на Република България е записал и приел:

„Възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като се използва платеното от Република България оборудване.“

Твърденията за вече изградената инфраструктура на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и на територията на град Козлодуй, изложени в същото интервю, са абсолютно недоказани. Като дружество, което разполага с редица проучвания на площадката в Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД категорично изразява становището си, че цитираната инфраструктура може да бъде експлоатирана и от новата ядрена мощност. Това ще отложи във времето значителни финансови разходи. Видно е, че това обстоятелство по никакъв начин не би могло да се разглежда като недостатък, какъвто опит е направен в интервюто. Напротив, инфраструктурата в работещата АЕЦ и в град Козлодуй са категорично преимущество. Подобни опити съзнателно да се преиначават факти, са некоректни спрямо българските граждани, защото ги въвеждат в заблуждение по въпрос, които има висока обществена значимост. Нещо повече, такъв подход към решаването на въпроси, свързани с развитието на енергетиката, не е „наливане на вода в мелници“, а прът в колелото на ядрената енергетика на страната ни.

Пети блок на АЕЦ Козлодуй ще работи поне още 10 години

Пети блок на АЕЦ “Козлодуй” ще може да работи безопасно до 2047 година. Лицензът за работа беше връчен днес, 3 ноември, от Агенцията за…

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД настоява авторите на тиражираните неистини да поднесат публично своите извинения и да опровергаят казаното от тях”, се казва в позицията.