485 потребители в Чепеларе ще получават топъл обяд от 3 декември

Разни новини

Кметът на Община Чепеларе г-жа Славка Чакърова и г-жа Веска Димитрова – Директор на дирекция ФСД в Община Чепеларе подписаха допълнително споразумение № 8 към договор по проект „Осигуряване на топъл обяд – Чепеларе“.Подписаният договор BG05FMOP001-3.002-0007-C07 „Осигуряване на топъл обяд – Чепеларе“ от 18.07.2016 година е финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), операция тип 3 –BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.

Зам.-министър Ирена Георгиева в Чепеларе: Отмина едно успешно лято, надяваме се и на добър зимен сезон

Отмина едно успешно лято и ни предстои, надявам се, много добър зимен сезон. С всяка изминала година България потвърждава имиджа си на …

С подписването на анекса се допълва и надгражда обхвата на действащата Обществена трапезария –Чепеларе, финансирана от МТСП Фонд-СЗ, като с това се осигурява достъпа на по-голям брой хора в неравностойно положение до социалната услуга: