460 лева става най-ниската заплата от догодина

Разни новини

Народните представители утвърдиха общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 280 млн. лева.В бюджета за следващата година се предвижда и общият размер на сумата, подлежаща на възстановяване на земеделските стопани от акциза на газьола, използван от тях при първично селскостопанско производство, да не може да надвишава 84 млн. лева.

По-рано бяха одобрени бюджетите на МВР и на Министерство на отбраната.