4591 младежи са подали заявление за матура по БЕЛ през август

Разни новини

Зрелостниците ще получават изпитния вариант на три части. Върху първия модул те ще могат да работят 1 астрономически час, след което ще запечатват в плик листа с отговори и ще го предават на комисията. След изтичането на определеното време ще получават втория модул, върху който може да работят също 1 час. За третия модул ще имат на разположение 2 астрономически часа, обясниха от Министерството на образованието. За втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор заявления са подали 3905 зрелостници. Най-много от тях – 1612 младежи, са предпочели биологията, 1373 – географията, 471 – филoсифския цикъл, а 272 – английския език. На история и цивилизация са пожелали да се явят 96 младежи, а на математика – 37.

Много ваканции през следващата учебна година, матурите за VII и XII клас на различни дати

Над два месеца почивка ще имат учениците в България през следващата учебна (2018 – 2019) година. Почивните дни ще са 39, като към тях …

Втората матура ще се проведе на 29 август. Изпитът също е на модули, но различен брой и с различна продължителност. За третия държавен зрелостен изпит по желание заявления са подали 11 зрелостници, 5 от които са избрали да се явят на изпит по биология и здравно образование. Изпитите по желание ще се проведат в периода между 30 август и 5 септември по предварително утвърден график.На държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация са избрали да се явят 977 младежи. Колко и кои зрелостници ще бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити ще бъде ясно на 23 август, а служебните бележки те ще могат да получат на 24 август. Резултатите от матурите от сесия август-септември ще бъдат обявени до 10 септември 2018 г.