31 октомври – денят на Черно море

Разни новини

Според последния доклад “За жива планета” на WWF морските видове намаляват с 1% на година и за последните четири десетилетия са намалели с 36%. Това е огромна загуба, която според учените се дължи най-вече на прекомерна експлоатация и на загуба на местообитания заради човешка дейност. Всеки от нас като потребител има възможност да влияе върху процесите, посочва Иван Радев от WWF България. Ако избираме единствено морска храна, добита по устойчив начин, помагаме на живота в океаните. Обратно – ако не внимаваме в избора си, често стимулираме свръхулова и лоши риболовни практики. Как да правим точния избор – научете в специалния Рибен буквар на WWF.Черно море е сравнително “младо” – преди около 8 000 години е било сладководно езеро. То е близо два пъти по-малко солено от Световния океан – 17 ‰ (промила) или в 1 литър повърхностна черноморска вода се съдържат средно около 17 милиграма соли, докато в 1 литър океанска има средно 35 милиграма (35 промила). Териториалното море (12-милната зона) на България по протежение на 378-километровата граница е с площ 6360 кв. км.

Черно море се подхранва от над 2 млн. кв. километра водосборен басейн, около една трета от площта на континентална Европа. Всяка година в него постъпват около 350 куб. км речни води от територията на над 20 държави от Европа и Мала Азия. Максималната дълбочина на Черно море е 2212 метра. Северозападната му част е по-плитка и в нея се вливат големите реки Дунав, Днепър, Днестър, Дон и Буг. Връзката му със Световния океан е чрез 35-метров естествен канал, т.н. Босфорски залив.Българското правителство полага целенасочени усилия за повишаване чистотата на водите, което директно се отразява върху здравето на хората, съхранението на разнообразието на морските обитатели и развитието на туризма. За постигането на това по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са инвестирани близо 350 млн. лева в изграждането и реконструирането на пречиствателни станции за отпадъчни води по цялото крайбрежие. Три са новоизградените пречиствателни станции – Бургас-Банево-Ветрен-Минерални бани, Бургас-Горно Езерово и Созопол. Реконструирани са пречиствателните станции в Несебър, Поморие и Варна-Акациите. Изградени са и над 230 км канализация и 142 км водопроводи. Със средства от новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се изграждат пречиствателни станции в Приморско и в „Златни пясъци“, с което се покриват всички големи курортни селища по крайбрежието.За опазване на Черно море ще допринася и откритият наскоро във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Проектът е финансиран с 1.15 млн. евро от МОСВ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Центърът ще обединява цялата налична информация на ресорните институции за състоянието на морските води, развивайки уникално в европейски и регионален мащаб звено за борба с нефтени разливи.По повод Международния ден на Черно море днес в Бургас ще се състои среща на високо ниво. В нея ще участват представители на страните по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката конвенция) – България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна, както и представители на Черноморската комисия, ЕС, Международната комисия за опазване на река Дунав, академичните среди, дипломати, министри, бизнеса и неправителствения сектор. Срещата ще започне в 9.30 часа в Експо център „Флора“.