2,5 пъти повече пари дава АПИ за пътна маркировка

Разни новини

АПИ е обявила обществена поръчка за тази дейност по републиканските пътища в цялата страна. Обособени са шест позиции, като всяка от тях представлява един от районите за планиране – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен. Общата стойност на поръчката е 63 млн. лв. без ДДС.  Срокът за изпълнението й е пет години. На всеки район са определени прогнозно по  10,5 млн. лв. без ДДС за целия период.

Йончева: Искаме проверка на пътищата, за да покажем колко се краде

„Европейската сметна палата изисква проверка на изразходването на европейски средства за българските пътища и магистрали. Ние веч…

Справка в предишната поръчка със същия предмет на дейност е открита през 2013 г. с прогнозна стойност 19 999 998 лв. и срок за изпълнение четири години. За всяка от шестте обособени позиции са били заложени по 3 333 333 лв. без ДДС за периода на изпълнение.Средно на година през 2013 година са били планирани почти 5 млн. лв., а в новата поръчка се предвиждат 12,6 млн. лв. на година за пътна маркировка.