15 загинали при катастрофи от началото на годината в Пловдив

Разни новини

Заради зачестилите инциденти на пътя днес в Пловдив се проведе заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. На него бе решено да бъдат създадени междуведомствени работни групи в шестте района на града, които да обследват конфликтните места по пътищата. В тях ще бъдат включени представители на Районните полицейски управления, администрациите по райони и на ОП „Организация и контрол на транспорта“.

България е с едни от най-лошите показатели в ЕС по брой загинали на пътя

Пътнотранспортните произшествия и последиците от тях са сред най-актуалните проблеми не само у нас, не само в Европа, а и в глобален ма…

„Целта е всеки един от участъците, където има регистрирани най-много пътно-транспортни произшествия, да бъде обследван, като се анализират причините и се набележат мерки за преодоляването им“, заяви заместник-кметът по транспорт инж. Златин Велев, който е председател на  Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. Той допълни, че предложенията ще бъдат обобщени, за да могат да бъдат взети предвид при актуализирането на Генералния план за организацията на движението в града.Участниците в срещата поставиха като приоритет в работата си сигурността на пешеходците. Отчетено бе, че въведените от общината мерки като осветяването и повдигането на пешеходни пътеки, дават резултати и трябва да продължат и в бъдеще.