12 професии, които най-често водят до самоубийство

Разни новини

Стрес, напрежение, психическо или физическо натоварване, умора и ниско заплащане са част от факторите, които могат да доведат до тежка депресия и дори да подтикнат някого към самоубийство. Именно гореспоменатите състояния най-често имат връзка с факта, че по-голям брой от представителите на определени професии слагат край на живота си. Разбира се, всеки случай е индивидуален и склонността, да бъде взето такова фатално решение, зависи от много неща. И все пак някои професионални области не са за хора със слаба психика.

Снимки: shutterstock

Според проучване на сайта The Richest, хората, избрали една от изброените по-долу 12 професии са по-склонни да отнемат живота си. Те стигнали до тези заключения на базата на различни социологически изследвания и проучвания, според които честотата на самоубийствата е най-висока в следните 12 професии:

12. Полицаи

11. Фермери

10. Учени

9. Адвокати

8. Брокери

7. Финансисти

6. Фармацевти

5. Строители

4. Ветеринари

3. Хирурзи

2. Зъболекари

1. Общопрактикуващи лекари